Wat is een VCA-cursus?

Voor de meeste mensen zal het onbekend in de oren klinken, maar aannemers zullen er maar al te bekend mee zijn: de VCA-cursus. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, en daarmee is ook veel al gezegd: het gaat om een cursus en bijbehorend certificaat waarmee aannemers kunnen aantonen dat zij op de hoogte zijn van alle reglementen die in acht moeten worden genomen bij het creëren van een veilige werkplek. Dit is een verplichte cursus, bedoeld om het aantal werkgerelateerde ongevallen flink terug te dringen, en om zo de veiligheid van zowel werknemers als buitenstaanders te garanderen. Er zijn 3 verschillende niveau’s te behalen; welke niveau nodig is is afhankelijk van de grootte en van de sector waarin men werkzaam is. 

De inhoud van een VCA-cursus

Zoals gezegd is deze cursus er dus op gericht om de veiligheid op de werkplaats bij aannemers te waarborgen. Ook de veiligheid voor anderen, vooral met betrekking tot gevaarlijke stoffen en milieuschade komen aan bod. De cursus is op verschillende manier te volgen: je kan er voor kiezen om een digitale cursus te volgen, hetgeen erg handig kan zijn aangezien er geen tijdstippen aan gebonden zitten, of een klassikale cursus, hetgeen prettiger kan zijn voor de leerervaring en bovendien mogelijk is op veel verschillende locaties, zoals bijvoorbeeld VCA Eindhoven. Voor beide vormen geldt dat het examen sowieso fysiek moet worden afgenomen. 

Methode 

Welke methode je het best kan kiezen is erg afhankelijk van je situatie. Voor mensen die over het algemeen, zeker op reguliere tijdstippen, erg druk zijn kan het een goede uitkomst zijn om een digitale cursus te volgen. Toch is het nemen van een klassikale, fysieke cursus, vaak beter voor het opnemen van de stof, wat zowel de veiligheid op de werkvloer als de kans van slagen van het examen aanzienlijk kan verhogen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *